درباره ویترین

سایت و اپلیکیشن ویترین با انگیزه ها و تلاشهای شخصی (محسن شریعتی) و با حمایت گروهی از اساتید و پیشکسوتان هنر این مملکت شکل گرفته است. دغدغه اصلی ما توسعه، رشد و ارتباط هرچه بیشتر هنرمند و هنردوست در جامعه است. ویترین فضایی را به وجود آورده تا هنرمندان، بازار بهتری برای فروش آثار خود و هنردوستان با اطمینان خاطر دسترسی بهتری به انواع آثار هنری داشته باشند. در این سایت علاوه بر تامیین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز هنرمندان،  آخرین اخبار و رویداد های هنری را در دسترس قرار میدهد. این سایت به هیچ گروه، نهاد و یا سازمانی، اعم از دولتی و خصوصی گرایش نداشته و به صورت مستقل  اداره مي‏‌شود.