Hamedi

زمینه هنری : نقاشی

ندا حامدی - مازندران - آمل

دیپلم گرافیک از هنرستان تجن جاری آمل _ کارشناسی نقاشی از دانشگاه مازیار رویان _ برگزیده مسابقات فرهنگی هنری مدارس در رشته نقاشی مدادرنگی از سال 1381 الی 1387 _ دارای لوح شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان آمل در گالری فرهنگسرای بهمن تهران 1394 دارای گواهی شرکت در سمپوزیوم هنر در طبیعت بولا3 در سال 1396 _ برگزیده جشنواره تی تی در آمل در رشته نقاشی رنگ روغن 1395 مدرس دانشگاه توحید آمل از سال 95 _ مدرس آموزشگاه گنجیان در آمل

امتیاز : 0/5

نمایشگاه انفرادی :

نمایشگاه انفرادی با عنوان کوچه در گالری خانه هنر آمل1394 _
نمایشگاه گروهی :

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی در گالری زر آمل 1387 _ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی در گالری هنر بابل 1392 _ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان آمل در گالری زر آمل 1392 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی گالری پالت بابل در سال 1394 _ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی گروه سی ینا در گالری خانه هنر آمل 1395 _ شرکت در نمایشگاه گروهی مشق آبرنگ در گالری خانه هنر آمل 1396 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشا ن آمل در گالری ایسو آمل 1396 _ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان نسل نو آمل 1396 _ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی فرشته در گالری خانه هنر آمل1397 _ شرکت در نمایشگاه نقاشی آثار بانوان مازندران درگالری دی دی نور 1397 _ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی آه درگالری قاف در تهران 1397 _ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی سمای قلم در گالری اداره ارشاد تهران 1397 _